O FILMIE

Zwiastun

„Z warsztatu p. Szrajberówny w Wiśniewie wychodziły prace o tak wysokim poziomie artystycznym i technicznym, iż słusznie uważa się artystkę za jedną z najprzedniejszych ceramiczek w Polsce”.

Witold Bunikiewicz

Film o życiu i twórczości Wandy Szrajberówny (1886-1962) – malarki i artystki zajmującej się ceramicznym rzemiosłem artystycznym, kierowniczki pierwszej w niepodległej Polsce Stacji Doświadczalnej dla Ceramiki Ludowej w Wiśniewie pod Warszawą.

Odtwórczynią głównej roli Wandy Szrajberówny będzie Beata Szajdziuk. Zobaczymy także wypowiedzi: Elżbiety Miecznikowskiej – etnologa z Muzeum Mazowieckiego w Płocku, prof. dr hab. Anny Kwaśniewskiej – etnologa z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Anny Wiszniewskiej – historyka sztuki z Instytutu Sztuki PAN, dr Bożeny Kostuch – historyka sztuki z Muzeum Narodowego w Krakowie, dr Damiana Kasprzyka – etnologa z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Piotra Korduby – historyka sztuki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Łukasza Babuli – historyka i kulturoznawcy z Muzeum Regionalnego w Iłży, Doroty Konopczyńskiej-Aftewicz – kontynuatorki tradycji garncarskich w warsztacie Rodziny Konopczyńskich. W rolę iłżeckiego garncarza Stanisława Pastuszkiewicza wcieli się Robert Jehn-Olszewski.

Zdjęcia do filmu realizowane będą w Muzeum Mazowieckiem w Płocku, w Towarzystwie Naukowym Płockim, w Muzeum Regionalnym w Iłży, w Warsztacie Garncarskim Rodziny Konopczyńskich, w Chmielnie na Kaszubach, w Muzeum Narodowym w Krakowie, w Poznaniu, w Zawierciu i Częstochowie. Opowieść oprzemy na autentycznych obiektach muzealnych, kolekcjach prywatnych, korespondencji Wandy Szrajberówny z płocką muzealniczką Haliną Rutską, zdjęciach archiwalnych i artykułach prasowych z okresu międzywojennego, a także wspomnieniach osób, które pamiętają artystkę.

Reżyserem filmu o Wandzie Szrajberównie jest Krzysztof Paluszyński – producent telewizyjny i filmowy, scenarzysta, reżyser. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Twórca licznych filmów dokumentalnych, reportaży, felietonów  i realizacji dokumentalnych z imprez, m. in. sportowych, rangi mistrzostw świata i Europy.  Od 30 lat związany jest z produkcją  audiowizualną. Jego produkcje wykazują się zaangażowaniem  i doskonałym warsztatem realizacyjnym, wysokimi walorami artystycznymi, poznawczymi i edukacyjnymi. Produkcje dotyczące przyrody i kultury wskazują na wysoką wrażliwość i zaangażowanie społeczne, mające na celu chęć przybliżenia i zachowania dla przyszłych pokoleń naszego dorobku kulturowego. Stanowią też doskonały – filmowy materiał archiwalny.

Filmy, tj. „Antoni  Szulczyński – malarz od urodzenia”  i „Megality – Historia sprzed 5500 lat”, „Polichromia Turkowska – wielkość talentu Józefa Mehoffera” – to bardzo ważne produkcje dla nauki i  kultury narodowej. Pokazują jak można i  jak powinno się przywracać i pokazywać historię i dorobek kulturowy szerokiemu gronu odbiorców.

Film „Życie w glinie wypalone. Opowieść o Wandzie Szrajberównie” powstaje dzięki wsparciu finansowemu: Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Fundacji Ceramiki Polskiej XX wieku, Gmina Iłża, Gminy Wilczyn.

Obsada: Beata Szajdziuk – Wanda Szrajberówna, Robert Jehn-Olszewski – Stanisław Pastuszkiewicz, Łukasz Babula – prof. Stanisław Jagmin.

Scenariusz: Elżbieta Miecznikowska, Krzysztof Paluszyński.

Reżyseria: Krzysztof Paluszyński.

Zdjęcia: Mirosław Kubiak.

Kierownik produkcji: Barbara Ławska.

Muzyka: Marcin Sady.

Montaż: Mikołaj Drygas.

Grafika i animacja 3D: Mateusz Osiadacz.

Charakteryzacja: Alina Magnus-Burkiciak.

Produkcja filmu: PFS PalFilmStudio Sp. z o.o. w Warszawie.